برخی از خدمات شرکت توسعه فناوری آرمانگرایان

خدمات موبایل:

خدمات اصلی شرکت تهیه و توسعه اپلیکیشن های موبایل و تبلت از جمله نرم افزارهای کاربردی و عملیاتی، کاتالوگ ها و سیستمهای اطلاع رسانی به عنوان مرجع این بازار می باشد

سایر خدمات:

شامل طراحی و ساخت سخت افزار های مرتبط با دستگاه های هوشمند و طراحی سایت و همچنین راه اندازی وب سرویسها می باشد.

آموزش:

برگزاری کارگاههای آموزشی در جهت تأمین نیروی انسانی متخصص برای بازار جدید ایجاد شده.